Rozmieszczenie na paletach opakowań w kształcie prostopadłościanów


Moduł podstawowy systemu MultiPack służy do optymalizacji załadunku opakowań w kształcie prostopadłościanów. Gwarantuje on maksymalne wykorzystanie powierzchni ładownej na paletach, w kontenerach i innych jednostkach ładunkowych.

 

Euro-paleta

Euro-paleta

 

Wystarczy podać długość, szerokość i wysokość opakowania, które ma być załadowane, a także dostępnej przestrzeni ładunkowej (towar ułożony z nawisem lub z odstępem). W programie MultiPack dostępne są wszystkie rodzaje palet znajdujące się w normalnym obrocie. Ponadto można zdefiniować palety o dowolnych wymiarach.

paleta

Optymalne układy opakowań o wymiarach 322 x 233 x 120 mm na europalecie

paleta

MultiPack oferuje użytkownikowi różne układy do wyboru. Obliczone układy można zmieniać. Rotacja lub lustrzane odbicie planu, a także kombinacja kilku planów pozwala na opracowanie stabilnego stosu na palecie, przy czym MultiPack automatycznie proponuje najlepszy wariant sztaplowania.

ulozenie

‎Ładunki optymalnie ułożone za pomocą MultiPack można obejrzeć w różnych widokach: widok warstwy, widok z boku oraz widok 3D, można je wydrukować i zapisać w różnych formatach, np. w celu wysłania e-mailem. W ten sposób można tworzyć dokumentację potrzebną w procesie produkcji.