Załadunek w kontenerze i samochodzie ciężarowym


Program umożliwia optymalny załadunek jednorodnych opakowań w kontenerach i samochodach ciężarowych. Oprócz opakowań załadowanych warstwowo można wykorzystać puste przestrzenie po bokach i przy drzwiach i ustawić tam paczki na sztorc, jeżeli są one wystarczająco stabilne. Mając określoną liczbę opakowań, które składają się na ładunek, można – np. w oknie importu – wyznaczyć kombinację różnych jednostek załadunkowych, tak aby zminimalizować koszty transportu

MM_08_01