Multibox – pakowanie zgrupowanych składanych opakowań farmaceutycznych


Multibox – pakowanie zgrupowanych składanych opakowań farmaceutycznych

Składane kartoniki z lekami często są łączone w grupy 6, 10 lub 12 opakowań. Następnie pakowane są do opakowania zbiorczego (kartony lub skrzynki zwrotne). Moduł rozszerzający MultiBox służy do grupowania kartoników i projektowania ich układu w opakowaniach zbiorczych. Aby zapakować ściśle określoną liczbę kartoników w opakowaniu zbiorczym, można interaktywnie wprowadzić układ i ilość grup kartoników.