Szczególne problemy wymagają szczególnych rozwiązań


Za pomocą powyżej opisanych modułów programu MultiPack można rozwiązać większość problemów związanych z optymalizacją opakowań i wykorzystania przestrzeni ładunkowej. MultiPack posiada także wersje dostosowane do rozwiązywania indywidualnych problemów użytkownika.

Multibox – pakowanie zgrupowanych składanych opakowań farmaceutycznych

Składane kartoniki z lekami często są łączone w grupy 6, 10 lub 12 opakowań. Następnie pakowane są do opakowania zbiorczego (kartony lub skrzynki zwrotne). Moduł rozszerzający MultiBox służy do grupowania kartoników i projektowania ich układu w opakowaniach zbiorczych. Aby zapakować ściśle określoną liczbę kartoników w opakowaniu zbiorczym, można interaktywnie wprowadzić układ i ilość grup kartoników.

 

Opakowania bez napisów – optymalne pakowanie kartoników składanych

Złożone i sklejone kartoniki najczęściej układa się pojedynczo lub grupami do płaskich kartonów. Ponieważ kartoniki często mają nieregularne kształty, poszczególne grupy układane są z przesunięciem. Do stabilizacji i ochrony kartoników używa się przekładek.

 

Indywidualne formularze z instrukcją pakowania

 MultiPack umożliwia wydruk zestawienia najważniejszych ilości i wymiarów dla wybranego wariantu pakowania. Multiscience może dodać do programu MultiPack formularze z instrukcją pakowania według indywidualnych wymagań użytkownika, będą one zawierały dodatkowe dane ilościowe i wymiary, specyficzne dla użytkownika.

MultiPack archiwizuje wszystkie dane konieczne do sporządzenia instrukcji pakowania. Zarówno wydruki standardowe, jak i formularze specjale można zapisać w najczęściej używanych formatach plików graficznych.

Image_041

Ponadto w MultiPack można zintegrować interfejsy dostosowane do potrzeb użytkownika, jak np. połączenie z istniejącymi bazami opakowań.